ปั้มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งปั๊มน้ำเอบาร่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำอีบาร่า EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR , PRA , CMR , CMA , CMB , CMD , COMPACT , CDA,AGA , LPS , JESSM , RIGHT , JEX , 3D , 3M , MD , 3LSF , FHSAGSGA , FSKA , 40DVS , 50DVS , 80DVS

สอบถามข้อมูลปั๊มน้ำเอบาร่าเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

..

21,800.00 ฿
20,600.00 ฿
22,800.00 ฿
22,200.00 ฿
23,000.00 ฿
23,800.00 ฿
29,000.00 ฿
31,000.00 ฿
36,300.00 ฿
22,300.00 ฿
21,800.00 ฿
22,700.00 ฿
22,700.00 ฿
23,500.00 ฿
26,000.00 ฿
29,500.00 ฿
45,600.00 ฿
34,400.00 ฿
24,500.00 ฿
25,200.00 ฿
26,300.00 ฿
29,700.00 ฿
34,500.00 ฿
35,900.00 ฿
46,000.00 ฿
73,600.00 ฿
44,500.00 ฿
35,200.00 ฿
39,400.00 ฿
42,300.00 ฿
50,900.00 ฿
78,000.00 ฿
42,300.00 ฿
49,300.00 ฿
81,000.00 ฿
86,300.00 ฿
92,300.00 ฿