ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA เป็นปั๊มน้ำของประเทศอิตาลี Italy ซึ่งปั๊มน้ำเอบาร่าเหมาะสำหรับการใช้งานทั้วไป และ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในงานเกษตร งานชลประทาน สูบจ่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาดตามลักษณะการใช้งาน ปั๊มน้ำอีบาร่า EBARA มีให้เลือกหลายรุ่น อาทิเช่น JESX-JEX , CDX , DWC , 3M , DWO , 3LSF , 2CDX , EVM , ENR , PRA , CMR , CMA , CMB , CMD , COMPACT , CDA,AGA , LPS , JESSM , RIGHT , JEX , 3D , 3M , MD , 3LSF , FHSAGSGA , FSKA , 40DVS , 50DVS , 80DVS

สอบถามข้อมูลปั๊มน้ำเอบาร่าเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

..

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA : 3M 32-125/1.1 

20,200.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA DWO รุ่น : DWO 150 M DWO 150

21,600.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA DWO รุ่น : DWO 300

32,600.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA DWO รุ่น : DWO 400

34,400.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 10N5/4.0

87,700.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 12N5/5.5

117,000.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 14N5/5.5

123,300.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 16N5/7.5

144,000.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 18N5/7.5

152,700.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 20N5/7.5

164,900.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 22N5/11

201,600.00 ฿
45,400.00 ฿
47,900.00 ฿
57,900.00 ฿
61,200.00 ฿
65,800.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 10 8N5/3.0

77,200.00 ฿
46,600.00 ฿
57,300.00 ฿
61,300.00 ฿
71,100.00 ฿
77,900.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 3 26F5/3.0

88,900.00 ฿
27,400.00 ฿
31,800.00 ฿
33,600.00 ฿
35,300.00 ฿
37,300.00 ฿
38,600.00 ฿
38,600.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 3 9N5/1.1M 3 9N5/1.1

42,700.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 3 9N5/1.1M 3 9N5/1.1

42,700.00 ฿
54,100.00 ฿
58,100.00 ฿
60,500.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 5 14N5/3.0

68,900.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 5 16N5/3.0

72,200.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 5 18N5/4.0

83,900.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 5 19N5/4.0

85,000.00 ฿

ปั๊มน้ำเอบาร่า EBARA

ปั๊มน้ำ EBARA EVM EVMG รุ่น : 5 22N5/4.0

91,500.00 ฿