ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI มีหลายรุ่นให้เลือก WCH , WCL , WCM , MCH , CMCH , UMCH ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

..

ปั๊มจุ่มแช่ พลาสติก Mitsubishi รุ่น WSp

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ไดโว่ พลาสติก Mitsubishi Tornado รุ่น WSP105S

2,200.00 ฿

ปั๊มจุ่มแช่ สแตนเลส Mitsubishi รุ่น SSP

ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ ไดโว่ สแตนเลส Mitsubishi รุ่น SSP-255S

4,635.00 ฿
10,500.00 ฿
9,350.00 ฿
5,880.00 ฿
5,190.00 ฿
6,150.00 ฿
7,255.00 ฿
8,415.00 ฿
7,240.00 ฿
8,415.00 ฿
14,300.00 ฿
12,700.00 ฿
7,150.00 ฿
7,650.00 ฿
10,200.00 ฿
11,000.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-1105S32/12

21,000.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-1105S50/8

23,100.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-1505S32/16

28,500.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-1505S50/11

32,450.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-1505S50/8

31,350.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-375S32/6

16,500.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-755S32/12

17,350.00 ฿

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำบาดาล มิตซูบิชิ Mitsubishi รุ่น 4DSP-755S32/8

17,350.00 ฿

ปั๊มจุ่มแช่ เหล็กหล่อ Mitsubishi รุ่น CSP

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ CSP-1505TA

13,850.00 ฿

ปั๊มจุ่มแช่ สแตนเลส Mitsubishi รุ่น SSP

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ SSP-1505TB

15,100.00 ฿

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ Mitsubishi

ปั๊มน้ำหอยโข่ง Mitsubishi รุ่น WCH-375S

4,300.00 ฿

ปั๊มน้ำหอยโข่ง Mitsubishi แรงดันสูง รุ่น WCH

ปั๊มน้ำหอยโข่ง Mitsubishi รุ่น WCH-375S

6,500.00 ฿
4,500.00 ฿