ปั๊มน้ำบาดาล luckypro

ปั๊มน้ำบาดาล ลักคกี้โปร Luckypro มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น
1.ปั๊มน้ำบาดาล ลัคกี้โปร Luckypro ขนาด 3 นิ้วไฟ 220 โวลต์ รุ่น LP-3R
2.ปั๊มน้ำบาดาล ลัคกี้โปร Luckypro ขนาด 3 นิ้วไฟ 220 โวลต์ รุ่น LP-MSK
3.ปั๊มน้ำบาดาล ลัคกี้โปร Luckypro ขนาด 3 นิ้วไฟ 220 โวลต์ รุ่น LP-4R

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

-20%
6,800.00 ฿
-20%
8,800.00 ฿