ฮอนด้า HONDA
“ทนทาน คุ้มค่า แรงจัด ประหยัดจริง”
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มน้ำ(Pump performance)ด้วยการใช้ใบพัดปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง และการใช้การจำลองการไหลของน้ำสร้างความสมดุลของแรงดัน และปริมาณน้ำในปั๊มเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้
  • ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง(Fuel Efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง(เปรียบเทียบ กับปั๊มน้ำรุ่นปัจจุบัน). โดยการใช้ใบพัดปั๊มน้ำประสิทธิภาพสูง และปรับความสมดุลของแรงดัน และปริมาณน้ำในปั๊ม
  • การออกแบบ (Design) ออกแบบให้ดูแข็งแรง ทนทาน
  • การบำรุงรักษา (Maintenance) โครงปั๊มน้ำใหม่ ทำให้สามารถถอดคาร์บูเรเตอร์ ออกมาล้างทำความสะอาดได้ง่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]
..