ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1919 และเป็นเจ้าแรกที่พัฒนาเครื่องสูบน้ำที่ทำมาจากเหล็กหล่อ ซึ่งก่อนหน้านั้นวัสดุที่ใช้ ทำมาจากเซรามิคและไม้ กว่าศตวรรษที่ผ่านมา คาวาโมโต ปั๊ม ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน และสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ ไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน, โรงพยาบาล, โรงงานอุตสาหกรรม, ตึกระฟ้า หรือแม้กระทั่งระบบระบายน้ำก็ตาม

ด้วยปณิธานและแนวความคิดที่ว่าน้ำจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับคุณภาพของน้ำ คาวาโมโต ปั๊ม ยังคงมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกให้ดีขึ้น

บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยเริ่มธุรกิจผลิตเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับกับลูกค้าในประเทศไทย

โดยจุดมุ่งหมายของเรา คือ การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดภายในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังผลิตที่โรงงานอยุธยาในประเทศไทยและโรงงานผลิตที่เมืองซูโจวประเทศจีน ตลอดจนความสามารถด้านเทคนิค จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com
..

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-40x325M-2MN0.4

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-50x405M-2M0.75

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-50x405M-2MN0.4

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-65x505M-2M0.75

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-65x505M-2M1.5

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEH-65x505M-2M2.2

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEI-40x325M-2M0.75

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEI-50x405M-2M1.5

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-40x325M-2M1.5

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-40x325M-2M2.2

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-50x405M-2M2.2

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEJ-50x405M-2M3.7

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEK-50x405M-2M3.7

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto water pump

ปั๊มน้ำคาวาโมโต้ Kawamoto รุ่น GEK-50x405M-2M5.5