ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส GRUNDFOS

GRUNDFOS คือผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำที่จะเติบโตไปด้วยกันกับท่าน

GRUNDFOS ได้พัฒนาโซลูชั่นเกี่ยวกับน้ำสำหรับผู้คนบนโลก และกำหนดมาตรฐานในด้านนวัตกรรม, ประสิทธิภาพ, ความไว้วางใจได้ และความยั่งยืน รวมถึงเป็นบริษัทปั๊มน้ำที่ให้บริการผู้คนนับล้านในแต่ละวัน โซลูชันของเราช่วยให้คู่ค้าและลูกค้าของเราสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ตามที่ต่างๆที่ต้องการ ให้น้ำดื่มแก่หมู่บ้านเล็กๆ ไปจนถึงตึกและอาคารสูงเสียดฟ้า การบำบัดและกำจัดน้ำเสียและการทำความร้อน เพื่อให้ความสะดวกสบายสู่โลกที่เราพักอาศัย- หรือลดความร้อนลงในยามจำเป็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

..