น้ำมันเครื่องปั๊มลม

น้ำมันเครื่องสำหรับปั๊มลม , น้ำมันเครื่องปั๊มลมโรตารี่ , น้ำมันเครื่องปั๊มลมพูม่า , น้ำมันเครื่องปั๊มลมฟูเช็ง , น้ำมันเครื่องปั๊มลมสวอน , น้ำมันเครื่องปั๊มลมฮิตาชิ , น้ำมันเครื่องปั๊มลมไทเกอร์
น้ำมันเครื่องสำหรับปั๊มลม เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศชนิดสังเคราะห์ ผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิด PAO (Polyalphaolefin) ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่าง ๆ ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ ดังเช่น DIN 51056 (VCL , VLD) , ISO/DP 6521 (DAA,DBA,DAH,DAG)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]