โซลินอยด์วาล์ว solenoid

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) คือ?

Pneumatic Directional Control Valve หรือ โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) หรือวาล์วลม หรือวาล์วควบคุมทิศทาง นั้น คือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของากาศหรือลม เพื่อทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด ให้ไปยังทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของกระบอกลม (Air Cylinder Actuator) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ลมอื่นๆ ในระบบ Pneumetic

การแบ่งโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

เราสามารถแบ่งโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ตามลักษณะการทำงานของของวาล์ว ได้ดังนี้

  • Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid Coil) ซึ่งต้องใช้แรงดันไฟฟ้าในการขับเคลื่อน
  • Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือแรงดันไฟฟ้า มีทั้งแบบ ac และ dc ตัววาล์วที่ควบคุมทิศทางลมมีทั้งแบบ 3/2 4/2 5/2 5/3 ทาง
  • Manual Valve หรือ Mechanical Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค โดยจะมีก้านเพื่อใช้ในการหมุน หรือกด เพื่อทำการเปิดปิดวาล์วลม

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดมีใช้งานอยู่หลากหลายยี่ห้อ เช่น SMC FESTO

FESTO PNUMATIC เฟสโต้ นิวเมติกซ์ ประกอบด้วย กระบอกลม,โซลินอยด์วาล์ว,ชุดกรองลม,สายลม,ข้อต่อ,และ อื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]