ชุดปรับแรงดันลม AirTac

ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด หรือ ชุดกรองลม ชุดกรองลมดักน้ำ (Air Service Unit) (FRL combination unit)ใช้งานในระบบนิวเมติกส์เพื่อกรองสิ่งสรกปรก กรองน้ำ ปรับแรงดันลม ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆเช่นชิ้นส่วนภายในของ วาล์วลม ชิ้นส่วนภายในกระบอกลม ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com