ออโต้เดรน AUTO DRAIN

ออโต้เดรน [Auto Drain]

          ออโต้เดรนใช้ติดตั้งในระบบท่อลมที่เกิดน้ำขังภายในท่อส่งลมอัดหรือใต้ถังเก็บลม ที่เกิดจากการคอนเดนเสท ( Condensate ) เพื่อช่วยให้ระบายน้ำได้ง่ายขึ้น สะดวก ลดเวลาผู้ปฎิบัติงานได้  บำรุงรักษาง่าย

ออโต้เดรนวาล์วส่วนใหญ่แบ่งออกได้ 2 แบบ

  1.ออโต้เดรนทำงานแบบเมคคานิค

  2.ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้า

 ออโต้เดรนทำงานแบบเมคคานิค

       ออโต้เดรนทำงานแบบเมคคานิค จะอาศัยลูกลอย ลอยบนน้ำผิวที่เกิดจากคอนเดนเสท เมื่อเกิดการสะสมของน้ำเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่ต้องการ วาล์วระบายน้ำจะเปิดออก โดยอาศัยแรงดันลมอัดภายใน ช่วยส่งน้ำออกจากถ้วยเก็บน้ำ หลังจากนั้นน้ำที่ค้างในถ้วยจะลดระดับต่ำลง วาล์วระบายน้ำก็จะปิด

       ออโต้เดรนแบบนี้จะมีข้อเสีย คือเมื่อใช้งานนานขึ้น จะมีคราบน้ำมัน เศษสนิม ทำให้ลูกลอยค้าง ลมอัดจะรั่วออกตลอดเวลา ดังนั้นควรทำความสะอาด

ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้า

ออโต้เดรนทำงานแบบไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอาศัยพลังงานไฟฟ้า 220 โวล์ท มาสั่งให้โซลินอยด์วาล์วเปิด-ปิด เพื่อระบายน้ำออกจากระบบ โดยมีอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้ ตัวโซลินอยด์วาล์วนั้นจะมีตัวกรองเศษวัสดุก่อนเข้าวาล์ว สามารถถอดมาทำความสะอาดได้

ออโต้เดรนอีกชนิดจะเป็นออโต้เดรนแบบประหยัดพลังงาน

        ออโต้เดรนแบบประหยัดพลังงานนั้นจะมีทั้งแบบเมคคานิคและแบบไฟฟ้า เมื่อเวลาเดรนน้ำที่เกิดจากการคอนเดนเสทแล้ว จะไม่เกิดการสูญเสียลมอัด เพราะลมอัดที่เสียไปนั้นถือว่ามีต้นทุนในการผลิต นั่นคือไฟฟ้า ค่าซ่อมบำรุงปั๊มลม โดยสามารถคำนวณค่าใช่จ่ายที่สูญเสียไปได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

นิวเมติกซ์

Auto Drain “SMC AD-600-06

5,500.00 ฿

นิวเมติกซ์

Auto Drain SMC Model : AD402 – 04

2,500.00 ฿
8,500.00 ฿
-20%
1,280.00 ฿