ฟุตวาล์ว (Foot valve) หน้าที่เป็นตัวกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับจากปั๊มน้ำลงบ่อหรือลงถังเก็บน้ำจนหมด เพื่อการใช้งานปั๊มในครั้งต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

-11%

นิวเมติกซ์

Foot Valve Model : FOV

2,430.00 ฿
-20%

นิวเมติกซ์

Foot Valve Model : FV-02

800.00 ฿

นิวเมติกซ์

Foot Valve Model : ST