ชุดปรับแรงดันลม Regulator เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : iconservice.ic@gmail.com , piyapong.icon@gmail.com

-20%
420.00 ฿ 336.00 ฿
-20%
580.00 ฿ 464.00 ฿
-20%
580.00 ฿ 464.00 ฿
-20%
700.00 ฿ 560.00 ฿
-20%
950.00 ฿ 760.00 ฿
1,800.00 ฿