ชุดปรับแรงดันลม Regulator เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 064-268-1888 , 064-205-6555 , 064-136-5666

E-mail : [email protected] , [email protected]

-20%
336.00 ฿
-20%
464.00 ฿
-20%
464.00 ฿
-20%
560.00 ฿
-20%
760.00 ฿
1,800.00 ฿