เครื่องดักแมลง spider รุ่น SD 20L (2)

เครื่องดักแมลง (Insect Light Traps)

การติดตั้งเครื่องดักแมลง หรือ เครื่องไฟดักแมลง (Insect Light Traps) มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเช่น โรงงานผลิตอาหาร,โรงงานผลิตยา,โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์,ห้องเย็น,โรงงานบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยว กับอาหาร,ร้านอาหาร เพราะปัจจุบันมีระบบควบคุมการผลิต และ มาตรฐานการผลิต เช่น GMP , HACCP เข้ามาเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพราะว่า แมลงบินชนิดต่าง ๆ มีโอกาสหลุดรอดเข้ามาภายในโรงงาน หรือ สายการผลิต แม้ว่าโรงงานเองจะมีการป้องกันแล้วก็ตาม แมลงอาจติดไปกับ คน,วัตถุดิบ เข้ามาได้ ฉะนั้นต้องมีการกำจัดแมลงที่เข้ามา โดยใช้เครื่องไฟดักแมลง ซึ่ง เครื่องไฟดักแมลงจะมีอยู่ 2 ระบบด้วยกันคือ 1.เครื่องไฟดักแมลงแบบซ็อต ข้อดีของเครื่องไฟดักแมลงแบบซ็อต คือ เมื่อซื้อเครื่องไปแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ตามมา แต่มีข้อเสียคือ แมลงที่ตัวเล็กมาก ๆ อาจหลุดรอดจากแผงซ๊อตไปได้ 2.เครื่องไฟดักแมลงแบบกาว ข้อดีของเครื่องไฟดักแมลงแบบกาวคือ สามารถกำจัดแมลงได้ทุกขนาด แต่ก็ค่าใช้จ่ายเรื่องแผ่นกาวที่ตามมา ส่วนมากแผ่นกาวดักแมลงจะมีอายุการใช้งาน 1-3 เดือน หรือ แมลงเต็มแผ่นกาวก่อน หลักการของเครื่องไฟดักแมลง คือ เครื่่องไฟดักแมลงทั้ง 2 แบบ จะใช้หลอดล่อแมลง โดยหลอดล่อแมลงนี้ก็คือหลอด UVA  แมลงจะชอบมาตอมเนื่องจากรังสี UVA ที่คลื่นความถี่ 400 นาโนเมตรเป็นคลื่นความถี่แมลงทุกชนิดชอบ

วิธีการติดตั้งเครื่องดักแมลง
การติดตั้งเครื่องดักแมลง ที่จะได้ประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์นั้น จะต้องมีการติดตั้งเครื่องให้ถูกตำแหน่งด้วย

เครื่องดักแมลง เป็นเครื่องมือกำจัดแมลงที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร เนื่องจากการแก้ไขปัญหาแมลงโดยใช้เครื่องดักแมลง เป็นการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้าย กรณีที่มีแมลงหลุดรอดเข้าไปภายในอาคาร หลังจากที่ได้มีการป้องกันแมลงไว้แล้ว เช่น การใช้ม่านเหลืองกันแมลง การใช้หลอดไล่แมลง (ติดบริเวณรอบนอกตัวอาคาร)  เพราะ แมลงจะมาตามรังสีอัลตราไวโอเลต เอ (UVA) ซึ่งมาจากหลอด Black Light UVA ที่ติดอยู่กับเครื่องดักแมลง และการติดตั้งเครื่องดักแมลงให้ถูกวิธี นอกจากจะต้องติดตั้งภายในอาคารแล้วนั้น  ต้องหันหน้าเครื่องดักแมลงเข้าภายในตัวอาคารอีกด้วย